Hàng Quảng Châu mới về 20/11-2784-1

Áo Nữ CCA18: Áo sơ mi cổ tim ,khoét chữ V sau lưng, có dây ngang qua, có xếp ly nhiều ở vai xuống thân áo, chất liệu cát nhám, màu đỏ

Chân Váy CCV23: Chân váy chữ A, 2 lớp, chất liệu bố nhung, có 2 túi rã xéo 2 bên ,có hàng nút dài ở giữa , màu xám

Hàng Quảng Châu mới về 20/11-2784-2

Áo Nữ CCA18: Áo sơ mi cổ tim ,khoét chữ V sau lưng, có dây ngang qua, có xếp ly nhiều ở vai xuống thân áo, chất liệu cát nhám, màu đỏ

Chân Váy CCV23: Chân váy chữ A, 2 lớp, chất liệu bố nhung, có 2 túi rã xéo 2 bên ,có hàng nút dài ở giữa , màu xám

Hàng Quảng Châu mới về 20/11-2784-3

Áo Nữ CCA18: Áo sơ mi cổ tim ,khoét chữ V sau lưng, có dây ngang qua, có xếp ly nhiều ở vai xuống thân áo, chất liệu cát nhám, màu đỏ

Chân Váy CCV23: Chân váy chữ A, 2 lớp, chất liệu bố nhung, có 2 túi rã xéo 2 bên ,có hàng nút dài ở giữa , màu xám

Hàng Quảng Châu mới về 20/11-2784-4

Áo Nữ CCA18: Áo sơ mi cổ tim ,khoét chữ V sau lưng, có dây ngang qua, có xếp ly nhiều ở vai xuống thân áo, chất liệu cát nhám, màu đỏ

Chân Váy CCV23: Chân váy chữ A, 2 lớp, chất liệu bố nhung, có 2 túi rã xéo 2 bên ,có hàng nút dài ở giữa , màu xám

Hàng Quảng Châu mới về 20/11-2784-5

Áo Nữ CCA18: Áo sơ mi cổ tim ,khoét chữ V sau lưng, có dây ngang qua, có xếp ly nhiều ở vai xuống thân áo, chất liệu cát nhám, màu đỏ

Chân Váy CCV23: Chân váy chữ A, 2 lớp, chất liệu bố nhung, có 2 túi rã xéo 2 bên ,có hàng nút dài ở giữa , màu xám