Đợt hàng VNXK cuối tháng 07/2015-1164-1

Quần Dài XKQ15: Màu đen. Chất đanh và dày, đứng quần nhưng mềm mại, mặc rất thoải mái luôn. Đây là mẫu quần cơ bản cực dễ bán, không bao giờ lỗi mốt, Chất liệu lạ, lên form chuẩn, mặc lên ai cũng khen nhé. Hàng dư xịn mà đẹp kiểu này giá lại quá tốt thời buổi này rất hiếm. Mã REF 51xxxx, mới tinh, vừa onweb cách đây vài ngày. Tỷ lệ 2 màu đều nhau 34:36:38 = 2:2:1

Đợt hàng VNXK cuối tháng 07/2015-1164-2

Quần Dài XKQ15: Màu đen. Chất đanh và dày, đứng quần nhưng mềm mại, mặc rất thoải mái luôn. Đây là mẫu quần cơ bản cực dễ bán, không bao giờ lỗi mốt, Chất liệu lạ, lên form chuẩn, mặc lên ai cũng khen nhé. Hàng dư xịn mà đẹp kiểu này giá lại quá tốt thời buổi này rất hiếm. Mã REF 51xxxx, mới tinh, vừa onweb cách đây vài ngày. Tỷ lệ 2 màu đều nhau 34:36:38 = 2:2:1

Đợt hàng VNXK cuối tháng 07/2015-1164-3

Quần Dài XKQ15: Màu đen. Chất đanh và dày, đứng quần nhưng mềm mại, mặc rất thoải mái luôn. Đây là mẫu quần cơ bản cực dễ bán, không bao giờ lỗi mốt, Chất liệu lạ, lên form chuẩn, mặc lên ai cũng khen nhé. Hàng dư xịn mà đẹp kiểu này giá lại quá tốt thời buổi này rất hiếm. Mã REF 51xxxx, mới tinh, vừa onweb cách đây vài ngày. Tỷ lệ 2 màu đều nhau 34:36:38 = 2:2:1

Đợt hàng VNXK cuối tháng 07/2015-1164-4

Quần Dài XKQ15: Màu đen. Chất đanh và dày, đứng quần nhưng mềm mại, mặc rất thoải mái luôn. Đây là mẫu quần cơ bản cực dễ bán, không bao giờ lỗi mốt, Chất liệu lạ, lên form chuẩn, mặc lên ai cũng khen nhé. Hàng dư xịn mà đẹp kiểu này giá lại quá tốt thời buổi này rất hiếm. Mã REF 51xxxx, mới tinh, vừa onweb cách đây vài ngày. Tỷ lệ 2 màu đều nhau 34:36:38 = 2:2:1

Đợt hàng VNXK cuối tháng 07/2015-1164-5

Quần Dài XKQ15: Màu đen. Chất đanh và dày, đứng quần nhưng mềm mại, mặc rất thoải mái luôn. Đây là mẫu quần cơ bản cực dễ bán, không bao giờ lỗi mốt, Chất liệu lạ, lên form chuẩn, mặc lên ai cũng khen nhé. Hàng dư xịn mà đẹp kiểu này giá lại quá tốt thời buổi này rất hiếm. Mã REF 51xxxx, mới tinh, vừa onweb cách đây vài ngày. Tỷ lệ 2 màu đều nhau 34:36:38 = 2:2:1

Đợt hàng VNXK cuối tháng 07/2015-1164-6

Quần Dài XKQ15: Màu đen. Chất đanh và dày, đứng quần nhưng mềm mại, mặc rất thoải mái luôn. Đây là mẫu quần cơ bản cực dễ bán, không bao giờ lỗi mốt, Chất liệu lạ, lên form chuẩn, mặc lên ai cũng khen nhé. Hàng dư xịn mà đẹp kiểu này giá lại quá tốt thời buổi này rất hiếm. Mã REF 51xxxx, mới tinh, vừa onweb cách đây vài ngày. Tỷ lệ 2 màu đều nhau 34:36:38 = 2:2:1