Tời ơi shop đã kê lại chỗ lắm rồi mà hết chỗ đứng luôn rồi. Khách phải đứng chờ ra cả ngoài hè mà vẫn còn nhiều người nữa đang tới nữa huhu. Thôi thì khách ráng thông cảm cho em nha, để hết đợt này em sẽ điều chỉnh lại không gian shop mấy lại hẹn khách theo khung giờ để chia bớt ra chứ vầy khách không mua được hàng em cũng hổng bán được hàng cứ đứng nhìn nhau cười hoài hông hà. 

\

Khách ráng thông cảm cho e nhen, đừng ruồng bỏ e để e từ từ cải thiện ạ.