Tuần tới- ngày nào cũng có hàng mới nhé khách ơiii. 
Hàng Quảng châu siêu siêu siêu nhiều luôn, mới về lô đầu 1 tấn 5, hôm nay lại về thêm gần 900kg nữa. 

Rùi lại hàng thiết kế Sexy body xoè xoè hoa hoa đủ cả rùi lại cả basic sơ mi đầm đơn giản đồ.
Nhiều nhiều nhiều vô cùng... 

Rùi lại cả hàng Made in Vietnam rùi thêm cả chuẩn bị 2000 em quần jean đáp cánh, tết thì quần jean bán được khỏi phải nói nha hê hê 

Nói chung em đang chết vì hàngggggg